1

جلسه بررسی و اتخاذ تصمیم پیرامون مسائل و مشکلات شهرستان در حوزه برق

جلسه بررسی و اتخاذ تصمیم پیرامون مسائل و مشکلات شهرستان در حوزه برق با حضور نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی،سرپرست فرمانداری شهرستان و مدیر عامل برق منطقه ای استان در محل فرمانداری برگزار شد. در این جلسه در خصوص انتقال ،نصب و راه اندازی یک دستگاه پست فوق توزیع در اراضی جهاد آباد و انجام تعهدات مالی و فنی پیش بینی شده بحث و تبادل نظر و تصمیمات مقتضی گرفته شد. در ادامه،موضوع افزایش قابلیت اطمینان در برقرسانی پایدار به مشترکان و جابجایی پایه های انتقال برق در سطح شهرستان مطرح و راهکارهای عملیاتی اتخاذ شد.