1

برگزاری ملاقات مردمی در روز دوشنبه۱۶ آبان

باسمه تعالی

به اطلاع شهروندان گرامی می‌رساند،
برنامه دیدار چهره به چهره و ملاقات مردمی،امروز دوشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۱، با حضور معاون محترم برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری امکان پذیر خواهد بود، مراجعین محترم می توانند مسائل و موضوع خود را جهت پیگیری و رسیدگی با معاون فرماندار مطرح نمایند