بررسی مشکلات حوزه راهداری و نقاط حادثه خیز در بخش میمه

معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور در ادامه حضور خود در شهرستان از شهرهای وزوان،میمه و روستای ونداده بازدید و مسائل مرتبط با نقاط حادثه خیز،آزاد سازی،روشنایی معابر و ترمیم آسفالت جاده های ارتباطی را مورد بررسی و پیگیری قرار داد.