بررسی مشکلات حوزه راهداری و نقاط حادثه خیز در روستای مورچه خورت

در نشست معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با مسؤلین شهرستان مسائل و مشکلات حوزه راهداری و نقاط حادثه خیز در روستای مورچه خورت و مسائل مرتبط با تامین اعتبار در این خصوص مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.