بازدید از مرکز جراحی و درمانگاه شبانه روزی در شاهین شهر

فرماندار شهرستان در ادامه بازدید های خود از مراکز بهداشتی و درمانی ضمن حضور در مرکز جراحی و درمانگاه شبانه روزی شهر آرا شاهین شهر، از کلینیک عمومی و تخصصی،دندانپزشکی،آزمایشگاه،تصویر برداری و مرکز جراحی محدود این مرکز بازدید نمود.

سید محمد رضا کاظمی طبا فرماندار هدف از این بازدید را قدردانی از زحمات کادر درمان و همچنین بررسی روند خدمات رسانی به مردم دانست و اظهار داشت:در بازدید میدانی صورت گرفته ضمن اطلاع از مشکلات این مرکز جراحی و درمانگاه شبانه روزی، در جهت حل این مشکلات به کمک متولیان امر در شهرستان و استان تلاش خواهد شد.