1

بازدید از کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،سید محمد رضا کاظمی طبا فرماندار طی بازدیدی از کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی شهرستان ضمن دیدار و گفتگو با اعضای هیئت مدیره این کانون از زحمات و تلاشهای صورت گرفته در خدمت رسانی به بازنشستگان تقدیر و همچنین مشکلات این قشر از جامعه در حوزه های مختلف اعم از ساختمان اداری ، برخورداری از رفاهیات،نحوه ارائه خدمات کانون به صورت الکترونیکی و غیر حضوری و مناسب سازی بستر های موجود را مورد بررسی و پیگیری قرار داد.