1

بازدید از شبکه دامپزشکی شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان،سید محمد رضا کاظمی طبا فرماندار شهرستان با همراهی رئیس شبکه بهداشت و درمان با حضور در اداره دامپزشکی شهرستان ضمن تبریک هفته دامپزشکی، از اقدامات وفعالیتهای این مجموعه در راستای ارتقاء سطح بهداشت و تأمین سلامت جمعیت دامی و امنیت غذایی شهرستان تقدیر نمودند.

فرماندار شهرستان در این دیدار گفت:دامپزشکی در خط مقدم شناسایی و پیشگیری از مخاطرات سلامت عمومی و آموزش‌های بهداشت عمومی قرار دارد ومی توان با افزایش آگاهی مردم و بخصوص دامداران از بروز برخی بیماری های دامی پیشگیری نمود.

وی همچنین در بازدید از قسمتهای مختلف اداره دامپزشکی از آخرین آمار و ارقام در خصوص مرغداری ها ، کشتارگاه دام، وضعیت بازرسی ها ، نحوه رسیدگی و پیگیری مسائل و موارد در خصوص دام و طیور در شهرها و روستاهای شهرستان مطلع گردید.