بازدید میدانی از کانال و محل عبور سیلاب در شمال روستای ونداده

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور  در ادامه حضور خود در بخش میمه طی بازدید میدانی با همراهی مسئولین شهرستان از کانال و محل عبور سیلاب در شمال روستای ونداده دیدن نمود.