بررسی مسائل مربوط به بانکهای شهرستان در نشستی با حضور مدیر عامل بانک ملی ایران

سید محمد رضا کاظمی طبا فرماندار در جلسه ای که باحضور محمدرضا فرزین مدیر عامل بانک ملی ایران، دبیر شورای عالی هماهنگی بانک‌های استان اصفهان و جمعی از روسای صنایع مستقر در شهرستان با موضوع رسیدگی و بررسی مباحث مالی و حمایت و تسهیل بخشی در این خصوص برگزار شده بود طی سخنانی با بیان اینکه بیش از ۲۱۰۰ واحد صنعتی و تولیدی در شهرکها و نواحی صنعتی شاهین شهر و میمه وجود دارد، ضمن اشاره به جایگاه بانک ها در روند توسعه و حمایت از صنعت گفت: بدون شک در این برهه از زمان و با توجه به وضعیت موجود اقتصادی نقش بانک ها بسیار چشمگیر و حساس است و بانک ها می توانند با ارائه تسهیلات مناسب و انعطاف پذیری در فرآیند پرداخت تسهیلات به تقویت و پایداری حوزه صنعت شهرستان کمک نمایند.
 وی با بیان اینکه دولت برای حل مشکلات فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان عزم جدی دارد گفت: بدون شک حرکت چرخه ی صنعت با توجه جدی به مقوله مهم اقتصاد مقاومتی و حمایت نهادهای مالی و بانک‌ها از حوزه تولید و صنعت امکان پذیر خواهد بود.
 نماینده عالی دولت درشهرستان همچنین در قسمتی دیگر از سخنان خود با اشاره به روند افزایشی جمعیت شهرستان و گزارشات واصله از تعدد مراجعات شهروندان به بانکها و دستگاه های خودپرداز و استفاده از خدمات بانکی گفت: با توجه به شرایط موجود شهرستان می طلبد بانک ها بیشترین همکاری را جهت بهره‌مندی شهروندان از خدمات خود داشته باشند و امیدواریم تدابیری اندیشیده شود تا با تامین امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز، امور مراجعان تسهیل و از رفت و آمد و اتلاف وقت مکرر آنان جلوگیری شود.