1

انتصاب آقای حمید رضا نجفی به سمت بخشدار مرکزی شهرستان شاهین شهر ومیمه

طی حکمی از طرف جناب آقای دکتر مرتضوی استاندار محترم اصفهان بنا به پیشنهاد فرماندار شهرستان، آقای حمید رضا نجفی به سمت بخشدار مرکزی شهرستان شاهین شهر ومیمه منصوب شد.پیش از این سرکار خانم باقریان عهده دار این مسئولیت بودند. لازم به ذکر است آقای حمید رضا نجفی از جوانان مومن و انقلابی شاهین شهری شهرستان میباشد.