1

بازدید از اداره تعزیرات حکومتی شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان،سید محمد رضا کاظمی طبا فرماندار شهرستان در ادامه بازدیدهای خود از ادارات و دستگاههای اجرایی با حضور در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان در جریان اقدامات این دستگاه نظارتی قرار گرفت.

فرماندار شهرستان در این بازدید ضمن حضور در جمع کارکنان با تقدیر از فعالیتهای انجام شده با اشاره به نقش و رسالت تعزیرات حکومتی در اجرای عدالت و جلوگیری از سوء‌استفاده سودجویان و جلوگیری از واسطه گری، اخلال و بی نظمی در بازار افزود: مجموعه اقدامات تعزیرات حکومتی در ایجاد امنیت اقتصادی واجرای عدالت در جامعه نقش موثری ایفا می نماید.
وی در ادامه با اشاره به اینکه مردم خواهان برخورد جدی و قاطع با تخلفات هستند گفت: تاثیرگذاری عملکرد تعزیرات حکومتی به قاطعیت و جدیت در برخورد با متخلفان امری مهم و در این خصوص مدیریت شهرستان از برنامه و اقدامات دستگاه‌های نظارتی در برخورد قانونی با متخلفان حمایت خواهد نمود.