اطلاعیه شرکت مدیریت تولید برق شهید محمد منتظری در خصوص جذب ۲۰ نفر نیرو انسانی

 بر  اساس اطلاعیه روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید محمد منتظری  این شرکت  در نظر دارد جهت جذب ۲۰ نفر نیرو انسانی با مدرک (کاردانی،کارشناسی،کارشناسی ارشد)از طریق برگزاری آزمون کتبی،مصاحبه فنی و تخصصی و ارزیابی درچهار چوب قوانین اقدام نماید.

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */