اطلاعیه

شهروندان محترم شاهین شهر ، گز و گرگاب از مصرف غیر شرب آب شهری خوداری و مخازن ذخیره خود را آب گیری نمایند . احتمال قطعی ۴۸ ساعته آب از ظهر روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ در برخی مناطق وجود دارد.