بازدید بخشدار مرکزی شهرستان و جمعی دیگر از مسولین از مناطق سیل زده روستای سه

بازدید بخشدار مرکزی شهرستان،رئیس اداره منابع طبیعی، کارشناسان بنیاد مسکن شهرستان،شورای بخش،دهیار و رئیس شورای روستا از مناطق سیل زده روستای سه و اتخاذ تصمیمات مرتبط در روز جمعه ۷ مرداد