گردهمایی مسؤلین همایش عظیم شیر خوارگان حسینی استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان،گردهمایی مسؤلین مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع)در بیستمین سال برگزاری همایش عظیم شیر خوارگان حسینی استان اصفهان با حضور فرماندار شهرستان و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی روز جمعه ۳۱ تیر در نگارستان شهرداری شاهین شهر  برگزار شد.