1

بازدید از طرحهای عمرانی نیمه کاره اداره محیط بانی در بخش میمه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،سید محمد رضا کاظمی طبا فرماندار شهرستان در ادامه حضور خود در بخش میمه از طرحهای عمرانی نیمه کاره اداره محیط بانی در بخش میمه بازدید و همچنین مسائل مربوط به تملک دارایی این اداره را مورد بررسی و پیگیری قرار داد.