1

بازدید از روند فعالیتها و نحوه خدمت رسانی به مردم روستای موته

به گزارش  روابط عمومی فرمانداری ،سید محمد رضا کاظمی طبا فرماندار در بازدید سر زده خود از روستای موته، ضمن حضور در دهیاری این روستا روند فعالیتها و نحوه خدمت رسانی به مردم روستا را مورد بررسی قرار داد.
در این بازدید که باهمراهی بخشدار بخش میمه انجام شد،در خصوص  مسائل و مشکلات روستا از جمله تامین آب شرب،آسفالت ریزی معابر داخلی روستا و اجرای کامل طرح هادی روستایی تصمیم گیری صورت گرفت.