1

نشست بررسی طرح های عمرانی شهرستان شاهین شهر و میمه با حضور نماینده مردم شهرستان

نشست بررسی طرح های عمرانی شهرستان شاهین شهر و میمه با حضور نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی و فرماندار شهرستان روز دوشنبه ۱۳ تیر در محل فرمانداری برگزار شد.