1

بازدید فرماندار شهرستان از روستای ازان در بخش میمه

حضور فرماندار شهرستان و جمعی از مدیران ادارات در روستای ازان، بخش میمه در روز چهارشنبه ۱۸ اسفند

پیگیری مسائل در حوزه جدول گذاری و آسفالت معابر روستا، روشنایی معابر، توسعه و ارتقاء شبکه آب رسانی روستا و تأمین اعتبار لایروبی قنوات از جمله موضوعات بررسی شده در این بازدید بود.