کانون های فرهنگی و هنری مساجد بعنوان سرمایه‌های مهم جامعه اسلامی

به مناسبت فرا رسیدن سالروز تأسیس کانون های فرهنگی هنری مساجد ، سید محمد رضا کاظمی طباء فرماندار به همراه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان، از تعدادی از کانون‌ های فرهنگی هنری شهرستان بازدید و در جریان روند فعالیت های این کانونها قرار گرفتند.

فرماندار در این بازدید از کانون های فرهنگی و هنری مساجد بعنوان سرمایه‌های مهم جامعه اسلامی و ظرفیتی ویژه جهت آشنا کردن جوانان و نوجوانان با ارزشهای دینی و اعتقادی نامبرد و بر استفاده از ظرفیت های مساجد به عنوان مردمی ترین نهاد در کاهش آسیب های اجتماعی تاکید کرد.