بازدید فرماندار شهرستان از شرکت پتروشیمی اصفهان

سید محمد رضا کاظمی طبا فرماندار شهرستان روز سه شنبه ۱۹ بهمن با حضور درشرکت پتروشیمی اصفهان از قسمتهای مختلف ستادی،اجرایی و عملیاتی این شرکت بازدید و در جریان روند فعالیتها و مسائل و مشکلات این مجموعه قرار گرفت.فرماندار در جمع مدیران و روسای پتروشیمی اصفهان با بیان اینکه ضرورت دارد با توجه به اهمیت صنعت پتروشیمی در ایجاد اشتغال و تولید محصولات مورد نیاز واحدهای پایین دستی ، مشکلات این واحد تولیدی در اسرع وقت بررسی و حل شود افزود: مجموعه حاکمیتی شهرستان از اقدامات و فعالیت های این صنعت حمایت و در جهت حل مشکلات و مساعدت در این خصوص از هیچ کمکی دریغ نخواهد نمود.