تکریم و معارفه رئیس جدید شرکت پخش فرآوردهای نفتی شاهین شهر

آیین تکریم و معارفه رئیس جدید شرکت پخش فرآوردهای نفتی شاهین شهر با حضور فرماندار شهرستان و مدیر عامل شرکت پخش فرآوردهای نفتی استان روز سه شنبه دوازدهم بهمن ماه در محل فرمانداری برگزار شد.