جابجایی کارگاه‌های و کارخانه ها در شهر گرگاب و شهر گز برخوار

با حضور فرماندار شاهین شهر و میمه، نماینده مجلس، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و جمعی دیگر از مسئولان موضوع جابجایی کارگاه‌های و کارخانه ها در شهر گرگاب و شهر گز برخوار به منظور کاهش آلایندگی زیست محیطی بررسی شد.