1

دیدار مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف‌آباد با فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه؛

دیدار مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف‌آباد با فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه؛