دیدار فرماندار شاهین شهر و میمه با معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سیدمحمدرضا کاظمی طبا فرماندار شاهین شهر و میمه با سید محمود اسلامی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دیدار و گفتگو کرد.