بازدید فرماندار از ادارات و نهادهای اجرایی شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان، سیدمحمدرضا کاظمی طباء فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه از اداره امور مالیاتی شهرستان در ادامه بازدید های خود از ادارات و نهادهای اجرایی شهرستان، ضمن حضور در اداره مالیاتی شهرستان با رئیس و کارکنان دیدار وگفتگو و از نزدیک در جریان فعالیت های آنان قرار گرفت.

در این دیدار رئیس اداره مالیاتی شهرستان شاهین شهر و میمه، ضمن بیان اهداف و وظایف سازمانی ، عملکرد این اداره را در سال جاری مطرح و مشکلات و مسائل مالیاتی شهرستان را تشریح کردند.

فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه همچنین از قسمت های مختلف اداره بازدید و از فعالیت های کارکنان این مجموعه تقدیر کرد.