هشتمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان

هشتمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان با حضور امام جمعه شاهین شهر، فرماندار شهرستان و اعضای جلسه در محل آموزش و پرورش شاهین شهر برگزار شد.