مخالفت فرماندار با افزایش ۵۰ تا ۲۵۰ درصدی بهای خدمات مربوط به خرید قبر و ۸۰ تا ۵۵۰ درصدی بهای خدمات رزرو قبر در بهشت معصومه شاهین شهر

مخالفت فرماندار با افزایش ۵۰ تا ۲۵۰ درصدی بهای خدمات مربوط به خرید قبر و ۸۰ تا ۵۵۰ درصدی بهای خدمات رزرو قبر در بهشت معصومه شاهین شهر

به گزارش فرمانداری شهرستان؛ در پی تصویب افزایش و اصلاح بهای خدمات مربوط به آرامستان بهشت معصومه شاهین شهر توسط شورای اسلامی شهر شاهین شهر فرماندار و رئیس هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان با این افزایش به دلیل عدم انطباق با سیاست های عمومی دولت مردم و عدم تناسب با میانگین نرخ تورم مخالفت و خواستار تجدید نظر در مصوبه مذکور گردید.

http://eitaa.com/farmandarinewsshahinshahr