جلسه کمیته اطلاع رسانی با هدف اطلاع رسانی درمورد طرح شهدای سلامت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان، جلسه کمیته اطلاع رسانی با هدف اطلاع رسانی درمورد طرح شهدای سلامت به ریاست بخشدار مرکزی برگزار شد