1

استقبال تاجمیری فرماندار و جمعی از مدیران و کشاورزان شهرستان از وزیر نیرو در میدان هسا شاهین شهر

استقبال تاجمیری فرماندار و جمعی از مدیران و کشاورزان شهرستان از وزیر نیرو در میدان هسا شاهین شهر

محرابیان وزیر نیرو در جریان سفر به استان با همراهی استاندار اصفهان و نمایندگان مردم شهرستانهای شاهین شهر و میمه و برخوار، خمینی شهر و فلاورجان از کانالهای انتقال آب ‌و بخشی از اراضی منطقه بازدید و در جریان مشکلات آب کشاورزی قرار گرفتند.