یکشنبه ۳ مهر ۱۴۰۱
۰۲:۴۰:۱۸
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

وجه تسمیه

شاهین شهر :

– نقل است که نقشه اولیه طراحی شده شهر از بالا به صورت شاهین جلوه می کرده است.

– به دلیل وجود آبشخور شاهین­ها در این منطقه بنا کنندگان شاهین­ شهر آنرا به این نام نامیدند.

میمه :

– به دلیل مساعد بودن کشت مو و وجود تاکستانهای اطراف شهر میمه این شهر را میمه نامیدند.

گز برخوار:

یکی از قدیمی­ترین شهرهای منطقه می باشد. این شهر به روایتی در قدیم الایام دارای یک نوع گیاه تیغ دار بیابانی با رویش زیاد بوده که این گیاه به نام گز نامیده می شده است.

وزوان :

کلمه وزوان از ترکیب «وز» و «وان» تشکیل یافته که وز به معنای وزیدن و وان پسوند مکان می باشد که مجموعاً به معنای وزیدن باد در محل می باشد.

گرگاب:

 به معنای فوران و پوشش و آب هم مایع گوارا،که دلالت بر پر آبی منطقه در زمان های قبل دارد.

لایبید:

نقل است مهاجرت تعدادی از شیعیان امام رضا (ع) و استقرار آنها در منطقه و ساخت منازل اولیه در لابه لای در ختان بید در آن محل،به لایبدمعروف گردیده است.