شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۳:۲۲:۱۴
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

امور بانوان و خانواده

image_print

کارگروه ها و کمیسیون های دفتر بانوان و خانواده

image_print

کارشناس مربوطه: خانم شاهوردیان                           تلفن ارتباط با کارشناس مربوطه:۴۵۲۲۷۴۷۴ داخلی ۳۷

ردیف شورا/کمیته/کمیسیون/کارگروه/مجمع دبیر
۱ کارگروه تخصصی بانوان و خانواده دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
۲ کمیته اشتغال بانوان اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی
۳ کمیته بهداشت وسلامت بانوان شبکه بهداشت و درمان
۴ کمیته آموزش خانواده اداره آموزش و پرورش
۵ کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی اداره بهزیستی
۶ کمیته حقوق کودک اداره بهزیستی
۷ کمیته مناسبت ها دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
۸ شورای راهبردی زنان و دفاع مقدس دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
۹ هیئت اندیشه ورز دفتر امور اجتماعی و فرهنگی