یکشنبه ۳ مهر ۱۴۰۱
۰۱:۱۵:۰۱
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

معاون سیاسی و اجتماعی

حمید رضا نجفی

سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی