شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۳:۰۱:۱۸
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

دفتر برنامه ریزی

image_print

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریها

image_print

در همه شهرها برای ساخت و ساز قوانین و ضوابطی وجود دارد و از آنجا که ممکن است این ضوابط  به هر دلیلی از سوی شهروندان یا افراد سودجو نقض شود نهادی برای رسیدگی به آن از سوی قانونگذار تعیین شده و  این کمیسیون وظیفه رسیدگی به تخلفات را دارد. اگر بنایی بدون پروانه ساخته شود یا بنای ساخته شده مطابق پروانه اخذ شده نباشد یا بعد از پایان ساخت بخش هایی به آن اضافه شود کمیسیون مذکور به آن رسیدگی می کند و نماینده وزارت کشور نیز در این کمیسیون عضویت دارد.

کارشناس مربوطه: آقای علیرضا اشراقی              تلفن ارتباط با کارشناس مربوطه:۴۵۲۲۷۴۷۴ داخلی ۲۸

هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان

image_print

طبق قوانین، شوراهای شهر مصوباتی را به تصویب می رسانند که براساس قانون در حیطه وظایف و اختیارات شورا  بوده و نباید مخالفتی با قوانین و مقررات کشور داشته باشد در هر فرمانداری هیاتی تحت عنوان هیات تطبیق مصوبات شوراها اسلامی  با قوانین و مقررات با حضور کارشناسان مطلع تشکیل می شود  تا در مهلت مقرر مصوبات بررسی و موارد مغایر با  قوانین  و مقررات کشور  با امضای فرماندار به شورای اسلامی اعلام شود.

کارشناس مربوطه: آقای محسن مستاجران              تلفن ارتباط با کارشناس مربوطه:۴۵۲۲۷۴۷۴ داخلی ۲۷

شورای سرمایه گذاری شهرستان

image_print
 • پیگیری  مباحث مرتبط با طرح های سرمایه گذاری
 • بررسی پیشنهادات ، برنامه ریزی و انجام هماهگی لازم در خصوص جذب سرمایه گذاران با دستگاههای ذیربط
 • بررسی و پیشنهاد نیازهای آموزشی و مهارتی متناسب با نیازهای بازار کار
 • همکاری در بررسی افزایش مشارکت های مردمی در فعالیت های اقتصادی
 • همکاری در تسهیل فرآیند تامین و تجهیز و جذب منابع مالی و درآمدی مورد نیاز
 • بررسی و پیگیری  مسائل و مشکلات مربوط به سرمایه گذاران از طریق سایر سازمانها

کارشناس مربوطه: آقای رضا محققیان              تلفن ارتباط با کارشناس مربوطه:۴۵۲۲۷۴۷۴ داخلی ۲۱

کارگروه ساماندهی آرد و نان شهرستان

image_print

کارگروه آرد ونان شهرستان  به ریاست فرماندار و دبیری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و با ترکیب اعضاء رئیس اداره صمت، رئیس اداره تعزیرات حکومتی،رئیس شبکه بهداشت و درمان، اتاق اصناف ، بسیج اصناف، اتحادیه صنف نانوایان شهرستان وسایر اعضاء برگزار می گردد.

از مهمترین وظایف رئیس کارگروه : اطلاع رسانی مناسب به دستگاهها و بخش های ذیربط برای اجرای مصوبات استانی و شهرستان و اجرای دقیق دستورالعمل های ابلاغی و نظارت برعملکرد اداره جهاد کشاورزی و سایر اعضاءکارگروه شهرستان می باشد .

اداره جهاد کشاورزی شهرستان به عنوان دبیر کارگروه موظف است: نسبت به برنامه ریزی ، هدایت ونظارت برعملکرد کمیته منتخب آرد ونان با همکاری دستگاهها و تشکل های صنفی بر مبنای ضوابط و مقررات شیوه نامه ها و درقالب فرم های بازرسی اقدامات و تمهیدات لازم را به عمل آورد .

برخی از تخلفات نانوایان جهت اطلاع وپیگیری از طریق اتحادیه صنف نانوایان وجهاد کشاورزی شهرستان به شرح ذیر می باشد :

 • استفاده از سایر دستگاه های پوز در کنار دستگاه پوز هوشمند
 • کاهش وزن چانه
 • فروش آرد به صورت آزاد وخارج از شبکه
 • یکی از روش های نانوایان متخلف تعمد در پایین نگه داشتن کیفیت نان وفروش نان بی کیفیت به دامداران با توجه به صرفه اقتصادی می باشد .
 • عرضه نان دولتی ویارانه ای با قیمت آزاد به فروشگاه ها ومناطق صنعتی ومغازه های بین راهی (یکی از روش های معمول در این تخلف عدم رعایت ساعت پخت- نیمه شب ها وساعات اول صبح – ) می باشد.
 • فروش نان کنجدی وثبت بیشتر تعداد نان در دستگاه پوز وعدم دراختیار گذاشتن دستگاه پوز هوشمند به مشتریان

شماره تلفن بازرسی اصناف :             ۴۵۲۴۳۷۰۰

شماره تلفن طرح شکایات اتحادیه :   ۴۵۲۱۲۳۵۳

اداره صنعت ومعدن :                         ۱۲۴

کارشناس مربوطه: آقای رسول صالح               تلفن ارتباط با کارشناس مربوطه:۴۵۲۲۷۴۷۴ داخلی ۲۶ 

جلسات مرتبط

۱۴۰۱-۱۰-۰۶ 

کارگروه تنظیم بازار و تعزیرات حکومتی

image_print

کارگروه تنظیم بازار و تعزیرات حکومتی شهرستان به ریاست فرماندار و دبیری اداره تعزیرات حکومتی شهرستان و با حضور سایر اعضاءکارگروه تشکیل می گردد و در حوزه مدیریت سیاسی مشخص نظارت و کنترل قیمت کالا و خدمات را مورد تاکید قرار می دهد .

برگزاری مستمر جلسات کارگروه تنظیم بازار با هدف نظارت بر وضعیت بازار وبرنامه ریزی جهت تامین ، توزیع و ذخیره سازی کالاهای اساسی در راستای تعادل عرضه و تقاضا ،کنترل روند تغییرات قیمت کالا و خدمات اساسی حساس و ضروری در طول سال از جمله تکالیف این کار گروه می باشد .

برنامه ریزی مدون به منظور رصد و پایش کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در طول سال و هماهنگی جهت تامین آنها و بهره گیری از ظرفیت شبکه های توزیع اعم از اتحادیه ها ، تعاونی ها، بازار های سازمان میادین میوه وتره بار شهرداری، فروشگاه های زنجیره ای وصنوف منتخب در بهبود روند کالا رسانی در طول سال از وظایف مهم ستاد تنظیم بازار استان وشهرستان می باشد .

 

شماره تلفن بازرسی اداره تعزیرات حکومتی شهرستان       ۴۵۲۷۵۵۵۶

شماره تلفن بازرسی اصناف شهرستان:                          ۴۵۲۴۳۷۰۰

اداره صنعت ومعدن شهرستان:                                       ۱۲۴

کارشناس مربوطه: آقای رسول صالح               تلفن ارتباط با کارشناس مربوطه:۴۵۲۲۷۴۷۴ داخلی ۲۶  

جلسات مرتبط

۱۴۰۱-۱۰-۲۰

۱۴۰۱-۱۱-۰۹

کمیسیون نظارت بر اصناف

image_print

کمیسیون نظارت براصناف  در شهرستان به ریاست رئیس اداره صنعت و معدن وتجارت بعنوان رئیس کمیسیون و با حضور نماینده مطلع و تام الاختیار فرماندار و سایر اعضاء کمیسیون تشکیل می گردد.

وظایف واختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر می باشد :

 • تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه ، تعیین رسته های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان
 • نظارت بر انتخابات اتحادیه ها ومجامع امور صنفی
 • رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه ها و مجامع امور صنفی و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانین ومقررات وتصویب آنها
 • سایر مواردی که در قانون پیش بینی شده است …

 

شماره تلفن بازرسی اداره تعزیرات حکومتی شهرستان       ۴۵۲۷۵۵۵۶

شماره تلفن بازرسی اصناف شهرستان:                          ۴۵۲۴۳۷۰۰

اداره صنعت ومعدن شهرستان:                                      ۱۲۴

کارشناس مربوطه: آقای رسول صالح               تلفن ارتباط با کارشناس مربوطه:۴۵۲۲۷۴۷۴ داخلی

شورای حفاظت از منابع آب و شورای هماهنگی دشت های پایلوت

image_print

کارشناس مربوطه:            تلفن ارتباط با کارشناس مربوطه:۴۵۲۲۷۴۷۴ داخلی ۲۶ 

جلسات مرتبط

۱۴۰۱-۰۹-۱۵

شورای هماهنگی بانکها و موسسات مالی و اعتباری

image_print

کارشناس مربوطه: آقای رسول صالح               تلفن ارتباط با کارشناس مربوطه:۴۵۲۲۷۴۷۴ داخلی ۲۶ 

جلسات مرتبط

۱۴۰۱-۰۱۰-۰۱

کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

image_print

کارشناس مربوطه: آقای رسول صالح               تلفن ارتباط با کارشناس مربوطه:۴۵۲۲۷۴۷۴ داخلی ۲۶  

جلسات مرتبط

۱۴۰۱-۱۰-۰۵

ستاد خدمات سفر

image_print

ستاد هماهنگی خدمات سفر ،به منظور توسعه گردشگری داخلی و ایجاد هماهنگی و انسجام در ارائه خدمات مناسب برای رفاه حال مسافران و گردشگران و همچنین مدیریت یکپارچه، سیاستگذاری، برنامه ریزی، سازماندهی و نظارت بر انجام فعالیت­های سفر تشکیل می گردد.

این ستاد به صورت دائمی در طول سال با شرح وظایف مشخص و ساختار تشکیلاتی منسجم، مساعی خویش را در امر ساماندهی، توسعه و ارتقای خدمات سفر و گردشگری بکار خواهد گرفت. کمیته های این ستاد به شرح ذیل می باشند:

کمیته خدمات حمل و نقل و ترافیک

کمیته خدمات امداد و نجات

کمیته خدمات انتظامی، امنیتی و ترافیک شهری

کمیته هماهنگی امور شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

کمیته برنامه‌ریزی و آمار

کمیته خدمات اسکان و رفاه

کمیته نظارت و تنظیم بازار

کمیته ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات

کمیته خدمات بهداشتی، سلامت و محیط زیست

کمیته اطلاع‌رسانی، تبلیغات، امور فرهنگی

 

تلفن ارتباط با کارشناسان مربوطه:۴۵۲۲۷۴۷۴ ۰۳۱ داخلی ۲۹ –   ۰۳۱۴۵۲۳۲۱۵۰

 

جلسات مرتبط

۱۴۰۱-۱۱-۲۳