شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۲:۴۴:۴۹
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

امور یارانه ها

image_print

شرح برخی خدمات و فرآیندها در امور یارانه ها

image_print

-تفکیک یارانه فرزندانی که ازدواج نموده اندو همچنان یارانه شان با والدین هست درصورتی که هر دو نفر  در خانوار خود یارانه بگیر باشند فقط با مراجعه به پلیس +۱۰ اما اگر یکی از زوجین  یارانه بگیر نباشد با نامه رسمی از فرمانداری اقدام  به جدا سازی نمایند .

-تفکیک یارانه فرزندانی که یکبار ازدواج کرده و طلاق گرفته اند از زیر مجموعه والدین امکان پذیر است .

–تفکیک یارانه افراد مجرد امکان پذیر نمی باشد مگر اینکه دو شرط زیر را با هم داشته باشند.

۱-مجردهایی که حداقل ۳۵ ساله باشند در غیر اینصورت امکان جداسازی یارانه برای آنها وجود ندارد.

۲-ارائه سند ملکی یا اجاره نامه معتبری که بنام خود فرد باشد .

-تفکیک یارانه فرزندان طلاق که با والدین زندگی نمی کنند .(با همراه داشتن طلاق نامه و شناسنامه و کارت ملی اصل و کپی)

-تفکیک یارانه خواهر و برادر ها از یکدیگر با نامه فرمانداری امکان پذیر است  .

-تفکیک یارانه فرزند از ناپدری یا نا مادری با نامه فرمانداری امکان پذیر است  .

-تفکیک  یارانه افراد با قیومیت و محجوریت با نامه فرمانداری امکان پذیر است .

-افراد باید برای جداسازی یارانه خود شخصا اقدام نمایند در صورتی که فرد دارای معلولیت باشد و قادر نباشد بطور حضوری جهت تفکیک یارانه خود اقدام کند فردی که به نیابت از ایشان مراجعه می نماید حتما لازم است معرفی نامه از اداره بهزیستی داشته باشد .

-خانم هایی که طلاق نگرفته اند و درخواست جداسازی یارانه خود را دارند باید به دادگستری شهرستان مراجعه و نسبت به تکمیل فرم درخواست تفکیک جداسازی یارانه خود اقدام نمایند و همچنین پاسخ نامه دادخواست جهت تفکیک یارانه را که از طرف دادگستری صادر گردیده است  به همراه داشته باشند، لازم به ذکر است در نامه اشاره شده “به صراحتا قید شده باشد فرماندار شهرستان: نسبت به جداسازی یارانه نامبرده و فرزندانش بنامهای …اقدام قانونی انجام شود” .

-افرادی که سرپرست یارانه شان در زندان به سر میبرد و حساب های مالی سرپرست به دلیل بدهی مالی سرپرست مسدود میباشد در حالی میتواند از فرمانداری محل سکونت خود درخواست جداسازی نمایند که :

خانواده زندانی از زندان  و یا قاضی مربوطه نامه ایی که صراحتا در آن قید شده باشد فرماندار شهرستان نسبت به جداسازی یارانه نامبرده و فرزندانش بنامهای … اقدام قانون لازم انجام شود.

-افرادی که عامل ذی حساب یا تنخواه گردان و یا مسئول امور مالی اداره خود می باشند و قطعی یارانه شان به دلیل حسابهای مالی شرکت می باشد، میتوانند از طریق مکاتبه با فرمانداری شهرستان محل سکونت خود و معرفی کارمند مربوطه اقدام نمایند که بر این اساس نسبت به مکاتبه با وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی جهت بررسی و تحقیقات و پیگیری بعدی اقدام خواهد شد.

-جدا کردن یارانه خانوارهای بدسرپرست با مراجعه به  دادگستری و اخذ نامه رسمی برای فرمانداری که در متن آن نامه به صراحتا قید شده باشد فرماندار شهرستان نسبت به جداسازی یارانه نامبرده و فرزندانش بنامهای …اقدام قانونی انجام شود .

-افرادی که ازدواج موقت دارند میتوانند به همراه عقدنامه موقت خود به فرمانداری شهرستان مراجعه نمایند و درخواست جداسازی یارانه خود را بدهند ولی اگر این زوج فرزندی هم داشته باشند برای یارانه فرزندشان حتما باید نامه از دادگستری محل سکونت خود نیز برای جداسازی یارانه فرزندشان ارائه نمایند.

– فرآیند تغییر سرپرست در موارد مربوط به خانوارهای بد سرپرست،کفالت ،حضانت ،قیومیت ،محجوریت در فرمانداری انجام و پس از بررسی مدارک و مستندات مربوطه ،در صورت تایید ، فرد سرپرست جدید خانوار  به همراه نامه رسمی فرمانداری به دفاتر پلیس+ ۱۰جهت اعمال تغییر سرپرست جدید معرفی می گردد.

در تمامی موارد جداسازی یارانه ها  حد اقل یک تا دوماه زمان صرف خواهد شد تا سرپرست جدید یارانه دریافت کند ،زمان مناسب برای جدا سازی یارانه بیست و یکم هر ماه (بعد از واریز یارانه ها )تا پنجم ماه  بعد می باشد.اگر فرد نمیخواهد یارانه یک ماه خود را از دست بدهد بعد از جداسازی یارانه خود بین بیستم هرماه تا پنجم ماه بعد اقدام نماید.

افرادی هم که به دهک یارانه خود اعتراض دارند فقط با مراجعه به (کافی نت) نسبت به اعتراض دهک درآمدی خود اقدام نمایند.

جدا کردن یارانه افراد بعد از فوت سرپرست:

در صورت فوت سرپرست یارانه ،همسر او ،و در صورت در قید حیات نبودن همسر ،فرزتد ارشد که به سن قانونی رسیده است ضمن ارائه اصل شناسنامه و اصل کارت ملی خود بعلاوه گواهی فوت ،شناسنامه و کارت ملی  باطل شده متوفی به مراکز پلیس +۱۰ مراجعه و نسبت به تغییر سرپرست اقدام نمایند.

جدا سازی یارانه بعد از ازدواج:

ازدواجی هایی که هردو در خانوار خود یارانه بگیر می باشند با مراجعه پلیس +۱۰ (با به همراه دا شتن اصل قباله ازدواج و شناسنامه زوجین و کارت ملی و کپی هایشان )اقدام نمایند.

جداسازی یارانه افراد بدسرپرست:

متقاضیانی که طبق دستورالعمل ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه ها در صورت اعتیاد سرپرست خانواربه مواد مخدر ،محجور بودن ،زندانی بودن ،مفقود یا مجنون شدن ،عدم حضور سرپرست در محل زندگی در خارج از کشور و یا متواری بودن ،عدم صلاحیت سرپرست خانوار ، جهت تغییر سرپرست متقاضی واجد شرایط میتواند جهت تغییر سرپرست خانوار فعلی با ارائه مدارک هویتی و سایر مستندات لازم به دادگستری-دفتر حمایت از زنان و خانواده مراجعه  و بر اساس نامه ایی که در آن صراحتا قید شده باشد فرماندار شهرستان نسبت به جداسازی یارانه نامبرده و فرزندانش بنامهای …اقدام قانونی انجام شود و در صورت تاییدفرمانداری نامه رسمی  ، به دفاتر پلیس +۱۰جهت تغییر سرپرستی جدید  معرفی می کنند .لازم به ذکر است سرپرست جدید خانوارهای فوق الذکر می توانند بلافاصله پس از ثبت تغییرات مربوطه  در پلیس + به یکی از شعب بانک های دولتی (ملی-ملت-صادرات-تجارت-مسکن ) مراجعه ونسبت به ثبت شماره حساب سرپرست خانوار جدید در سامانه رفاهی اقدام نمایند .بدیهی است در صورت عدم ثبت شماره حساب در بانک مربوطه ،برای افراد هیچ گونه واریزی انجام نخواهد شد.

واریز نشدن یارانه

در مواقعی افراد ثبت نام یارانه خود را انجام داده اند اما پس از گذشت چند ماه یارانه ایی به حساب افراد واریز نمیشود ،علی رغم اینکه خودشان را واقعا مشمول دریافت یارانه میدانند(خودرو و درآمد بالا ندارند )،در این گونه موارد به دلیل ثبت نشدن شماره شبا نامبرده و عدم ارسال شماره حساب فرد به سازمان هدفمندی باید با در دست داشتن فرم ثبت نام خود به بانک مربوطه مراجعه و حضوری شماره حساب خود را برای  یارانه خود به سازمان هدفمندی ارسال کند .

جدا نمودن افراد شاغل در حوزه نظامی و انتظامی

افرادی که بصورت ازدواجی می خواهند یارانه خود را جدا کنند ،در صورتی که یکی از زوجین یارانه  اش به حالت نظامی می باشد با مراجعه به فرمانداری محل سکونت خود و با نامه رسمی از فرمانداری  میتواند فقط یارانه خود را جدا نماید و همسرش یارانه خود را به صورت نظامی از یگان خدمتی خود دریافت نماید و امکان قرار گرفتن یارانه نظامی با فرد عادی در کنار هم امکان پذیر نمی باشد.

افزایش دهک خانوار یارانه بگیر

در مواقعی که فرزند یا فرندان عامل بالا رفتن دهک پدر و مادر شده اند و سرپرست تقاضای خارج کردن فرزندان را  از زیر مجموعه خود دارند با توجه  به این موضوع که مبحث یارانه جنبه حقوقی دارد و دارای مسولیت قضایی و قانونی برای مسول یارانه های شهرستان میباشد حتما قبل از مراجعه به فرمانداری از فرزند یا فرزندان خود که در داخل/خارج از کشور سکونت دارند و نیاز به یارانه ندارند وکالت نامه رسمی به همراه داشته باشید چرا که فقط با وکالت تام الاختیار میتوان به عنوان سرپرست خانوار یارانه فرزندان را از زیر مجموعه یارانه خود جدا نمایید.

 

کارشناس مربوطه: خانم مرضیه طهماسبی      تلفن ارتباط با کارشناس مربوطه:۴۵۲۲۷۴۷۴ داخلی ۶۱

اطلاعیه مرتبط با موضوع یارانه

image_print

در صورتی که سرپرست یا عضو  خانوار نیروهای مسلح می باشید از طریق ستاد کل نیروهای مسلح اقدام نمایید.

اعتراض به دهک بندی در سایت hemayat.mcls.gov.ir

برای ثبت نام یارانه ها به سایت my.gov.irمراجعه شود .

افراد  بالای هجده سال هنگام ثبت نام میتوانند جدا ازدیگران ثبت نام نمایند .

زمان مناسب برای جدا سازی یارانه بیست و یکم تا پنجم ماه بعد می باشد.

افراد مجرد بالای چهل سال برای جدا سازی یارانه خود از خانوار میتوانند با به همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی (اصل و کپی)به فرمانداری مراجعه نمایند و بدون هیچ محدودیتی نسبت به تفکیک یارانه خود اقدام نمایند  .

فرزندان که زیر هجده سال می باشند اما یارانه بگیر نمی باشد و یا به هر دلیلی جامانده از یارانه به حساب می آیند تا زمانی که سایت ثبت نام برای افراد زیر هجده سال باز نشده  است (در آینده قرار است سایت برای ثبت نام افراد زیر هجده سال باز) در صورت تمایل میتوانند زیر مجموعه یک فرد بزرگسالی که در حال ثبت نام یارانه می باشد ثبت نام کند و بعد برای جدا سازی آن و رفتن به زیر مجموعه سرپرست اصلی خود از طریق فرمانداری  بدون هیچ گونه محدودیتی اقدام نمایند.

افراد در صورت هرگونه مشکل و سوال به شماره۶۳۶۹-۰۲۱ سازمان هدفمندی تماس حاصل نمایید .

فرمانداری ها هیچ گونه مسیولیتی در قبال پایین آوردن دهک درآمدی یارانه افراد ندارند .کلیه دهک بندی ها از طریق  اطلاعات محرمانه افراد که نزد سازمان هدفمندی می باشد انجام شده است.

لازم به ذکر است کلیه پرداختی های یارانه ایی شما بصورت محرمانه ،از سازمان هدفمندی (تهران ) انجام میشود