یکشنبه ۳ مهر ۱۴۰۱
۰۱:۴۱:۰۳
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

معاون برنامه ریزی و عمرانی

محسن باقری
معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی