دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲
۲۲:۴۷:۰۰
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

معاون برنامه ریزی و عمرانی

image_print
فرمانداری شاهین شهر ومیمه
محسن باقری
معاون برنامه ریزی و امور عمرانی
تلفن ارتباط با معاون برنامه ریزی و امور عمرانی :۴۵۲۲۸۰۸۸-۰۳۱