فرصتهای شغلی

جدول فرصتهای شغلی اعلام شده به فرمانداری شهرستان

 

     نام شرکت          آدرس شرکت       شمار تماس
نوآوران بسپار شهرک صنعتی مورچه خورت ۴۵۶۴۳۹۴۲
کلوته شهرک صنعتی محمود آباد ۳۳۸۰۷۷۶۱-۴
صنایع غذائی کوثرنوش شهرک صنعتی بزرگ شمال ۳۶۲۹۰۵۹۴
شیشه ایمنی امید اصفهان شهرک صنعتی مورچه خورت ۴۵۶۴۲۳۰۱
فرافن شهرک صنعتی محمود آباد ۳۳۸۰۱۰۳۷
همگام خودروآسیا شهرک صنعتی علویجه ۴۲۴۱۳۶۱۱-۱۳
نگین تراز سپاهان شهرک صنعتی بزرگ شمال ۹۱۳۰۰۰۶۶۴۲
پایا لوله وپروفیل نقش جهان شهرک صنعتی مورچه خورت ۹۱۳۸۰۸۴۵۳۱
مپنا شهرک صنعتی بزرگ شمال ۹۱۳۸۰۶۸۳۰۳
امیا پارس شهرک صنعتی نگین (میمه) ۹۱۳۰۰۹۶۰۳۱
هنرستان  شاهین صنعت شاهین شهر:خ-فردوسی ۳شرقی ۹۱۳۹۶۶۴۳۸۷
آراسلولوز فارس شهرک صنعتی مورچه خورت ۴۵۶۴۲۰۲۵-۸
صنایع مس قائم شهرک صنعتی مورچه خورت ۴۵۶۴۲۰۰۱-۹
پیشتازان بردین شهرک صنعتی بزرگ شمال ۹۱۳۹۱۱۵۶۹۲
وطن نیروی جنوب شهرک صنعتی بزرگ شمال ۹۱۲۰۴۲۲۲۹۸
مبل عارف خیابان عطار نبش فلکه امیر کبیر ۹۱۳۵۷۱۷۱۸۵
نخ لاله شهرک صنعتی بزرگ شمال ۹۳۸۰۳۶۲۵۹۰
به چلیک متین شهرک صنعتی مورچه خورت ۳۳۸۰۷۰۰۰۰
صالح چوب شهرک صنعتی بزرگ شمال ۹۹۱۲۰۵۸۱۴۹
آبان صنعت بهریس شهرک صنعتی مورچه خورت ۹۱۳۳۱۹۶۴۸۴
اسنوا شهرک صنعتی مورچه خورت ۹۱۰۶۳۳۳۵۴۳
صنایع گتی پسند شهرک صنعتی مورچه خورت ۹۱۳۳۰۱۴۵۵۳

 

 جهت اطلاعات از شرایط و ضوابط فرصتهای شغلی فوق، ابتدا با شماره های ذکر شده تماس حاصل فرمایید.

به روزرسانی در تاریخ یکم دی ماه ۱۴۰۱