دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲
۲۳:۱۴:۵۱
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

فرایند درخواست صدور پروانه تاسیس سازمان مردم نهاد