1

سایت های مفید

سامانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 

سامانه اصناف ایرانیان

سامانه پاسخگویی اصناف

سامانه تنظیم بازار

سامانه صدور مجوزات و تسهیلات واحدهای صنفی

درگاه ملی مجوزهای کشور

سامانه فرصتهای سرمایه گذاری استان

درگاه ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

درگاه حمایت حوزه گردشگری و صنایع دستی 

سامانه حمایت از شرکت های فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اکوسیستم نوآوری

سامانه حمایت از شهرکهای علمی و تحقیقاتی و دانش بنیان

سامانه حمایت از بهسازی ناوگان مسافربری و مجتمع های خدماتی رفاهی

سامانه تسهیلات حوزه کشاورزی

سامانه حمایت از بانوان کار آفرین

سامانه بانوان فرهیخته

سامانه ثبت نام سازمان‌های مردم‌ نهاد