یکشنبه ۳ مهر ۱۴۰۱
۰۳:۰۱:۴۱
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

زبان،گویش،قومیت

زبان:زبان غالب فارسی.

گویش: فارسی باستانی (گزی و میمه ای)-عربی- ترکی – لری- آذری-کردی- شمالی-ارمنی

 اقوام: عرب – ترک – لر- آذری-کرد-بلوچ- ارمنی