یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰
۱۳:۰۴:۱۷
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

دفترفرماندار

ملاقات مردمی فرماندارشهرستان

روز های دوشنبه هر هفته از ساعت ۸صبح الی۱۲ ظهر برگزار می گردد

 

آقای آقابابایی-مسئول دفتر فرماندارشهرستان شاهین شهرومیمه