چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۲:۳۰:۱۶
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

دفتر فرماندار

image_print

به اطلاع شهروندان گرامی می رساند، ملاقات مردمی و دیدار چهره به چهره فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت ۹ لغایت۱۲صبح انجام می گردد

کارشناس مربوطه: آقای حسین آقا بابایی                         تلفن ارتباط با کارشناس مربوطه:۴۵۲۲۷۴۷۴ داخلی ۲۲

                                                                            تلفن ارتباط با دفتر فرماندار شهرستان:۰۳۱۴۵۲۲۱۰۰۰

دریافت فرم ملاقات مردمی (فرماندار شهرستان)