پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰۶:۴۵:۵۹
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

یارانه ها

image_print

سامانه حمایت

فرم شرح خدمات دفاتر فرمانداری شهرستان شاهین‌شهر و میمه

دفتر امور یارانه ها ۱٫    تفکیک یارانه فرزندانی که ازدواج نموده اندو همچنان یارانه شان با والدین هست درصورتی که همسرش هر دو در خانوار خود یارانه بگیر باشند فقط با مراجعه به پلیس +  ۱۰ انجام می شودولی اگر یکی از زوجین  یارانه بگیر نباشد از طریق  نامه رسمی از سوی  فرمانداری اقدام  به جدا سازی نمایند .

۲٫    تفکیک یارانه فرزندانی که یکبار ازدواج کرده و طلاق گرفته اند از زیر مجموعه والدین  امکان پذیر است .

۳٫    تفکیک یارانه افراد بالای چهل سال (با به همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی اصل و کپی ها )

۴٫    تفکیک یارانه فرزندان طلاق که با والدین زندگی نمی کنند .(با به همراه داشتن طلاق نامه و شناسنامه و کارت ملی اصل و کپی ها )

۵٫    تفکیک یارانه خواهر و برادر ها از یکدیگر با نامه فرمانداری امکان پذیر است  .

۶٫    تفکیک یارانه فرزند از ناپدری یا نا مادری با نامه فرمانداری امکان پذیر است  .

۷٫    تفکیک  یارانه افراد با قیومیت و محجوریت با نامه فرمانداری امکان پذیر است .

۸٫    تفکیک یارانه فرزندانی که جدا از والدین زندگی میکنند .(با داشتن قولنامه اجاره مالکی ،یا سند ملکی که بنام خود شخص جدا کننده یارانه باشد،بعلاوه کپی شناسنامه و کارت ملی )

۹٫    تفکیک یارانه خانم هایی که ازدواج نموده اند ولی به دلیل عدم سازش جدا از همسرانشان زندگی میکنند( مشروط به داشتن دادخواست نفقه یا طلاق بعلاوه استشهادیه محلی که به شهادت ۴ نفر شاهد سه نفر غیابی و یک نفر حضوری در دفتر خانه اسناد رسمی مهر صحت امضا شده باشد .(کلیه شاهدین نام و نام خانوادگی ، کدملی ،امضا  الزامی می باشد.)

۱۰٫  جدا سازی یارانه مجرد هایی که در شهر دیگری دانشجو هستند و یا در شهر دیگری شاغل میباشند و با خانواده زندگی نمی کنند ( با  به همراه داشتن مدارک و مستندات لازم به همراه کپی شناسنامه و کارت ملی

شرح خدمت: خدمت:فرآیند تغییر سرپرست

در موارد مربوط به خانوارهای بد سرپرست،کفالت ،حضانت ،قیومیت ،محجوریت در فرمانداری انجام و پس  از بررسی مدارک و مستندات مربوطه ،در صورت تایید ،سرپرست جدید خانوار را به همراه نامه رسمی فرمانداری به دفاتر پلیس+ ۱۰جهت اعمال تغییر سرپرست معرفی میکنند .

در تمامی موارد جداسازی یارانه ها ی  حد اقل یک تا دوماه زمان صرف خواهد شد تا سرپرست جدید یارانه دریافت کند ،زمان مناسب برای جدا سازی یارانه بیست و یکم هر ماه (بعد از واریز یارانه ها )تا پنجمماه بعد  می باشد.افرادی هم که به دهک یارانه خود اعتراض دارند فقط با مراجعه به کافی نت نسبت به اعتراض دهک درآمدی خود اقدام نمایند .در صورت فوت سرپرست یارانه ،همسر او ،و در صورت در قید حیات نبودن همسر ،فرزتد ارشد که به سن قانونی رسیده است ضمن ارائه اصل شناسنامه و اصل کارت ملی خود بعلاوه گواهی فوت ،شناسنامه و کارت ملی  باطل شده متوفی به مراکز پلیس +۱۰ مراجعه و نسبت به تغییر سرپرست اقدام نمایند . ازدواجی هایی که هردو در خانوار خود یارانه بگیر می باشند با مراجعه پلیس +۱۰ (با به همراه دا شتن اصل قباله ازدواج و شناسنامه زوجین و کارت ملی و کپی هایشان )اقدام نمایند . متقاضیانی که طبق دستورالعمل ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه ها در صورت اعتیاد سرپرست خانواربه مواد مخدر ،محجور بودن ،زندانی بودن ،مفقود یا مجنون شدن ،عدم حضور سرپرست در محل زندگی در خارج از کشور و یا متواری بودن ،عدم صلاحیت سرپرست خانوار ، جهت تغییر سرپرست متقاضی واجد شرایط میتواند جهت تغییر سرپرست خانوار فعلی با ارائه مدارک هویتی و سایر مستندات لازم به فرمانداری محل سکونت خود مراجعه نمایند . و در صورت تایید ،سرپرست جدید خانواده را به همراه نامه رسمی فرمانداری به دفاتر پلیس +۱۰جهت اعمال تغییر سرپرست معرفی می کنند .لازم به ذکر است سرپرست جدید خانوارهای فوق الذکر می توانند بلافاصله پس از ثبت تغییرات مربوطه  در پلیس +۱۰با مراجعه به یکی از شعب بانک های دولتی که میخواهند حساب یارانه ای در آن داشته باشند ،نسبت به ثبت شماره حساب سرپرست خانوار جدید در سامانه رفاهی اقدام نمایند .بدیهی است در صورت عدم ثبت شماره حساب در بانک مربوطه ،امکان پرداخت یارانه امکان پذیر نیست .

گاهی اوقات افراد ثبت نام یارانه خود را انجام داده اند اما پس از گذشت چند ماه ،یارانه ایی به حساب افراد واریز نمیشود ،علی رغم اینکه خودشان را واقعا مشمول دریافت  یارانه میدانند(خودرو و درآمد بالا ندارند )،در این گونه موارد بسیاری از مواقع به دلیل ثبت نشدن شماره شبا نامبرده و عدم ارسال شماره حساب فرد به سازمان هدفمندی می باشد ،در موارد ثبت نام نیز باید مراقب باشید که گاهی عدم واریز یارانه به دلیل نداشتن شماره حساب  نزد سازمان هدفمندی می باشد و باید با در دست داشتن فرم ثبت نام خود به بانک مربوطه مراجعه و حضوری شماره حساب خود را برای  یارانه خود به سازمان هدفمندی ارسال کند .

افرادی که بصورت ازدواجی می خواهند یارانه خود را جدا کنند ،در صورتی که یکی از زوجین یارانه  اش به حالت نظامی می باشد با مراجعه به فرمانداری محل سکونت خود و با نامه رسمی از فرمانداری  میتواند فقط یارانه خود را جدا نماید و همسرش یارانه خود را به صورت نظامی از یگان خدمتی خود دریافت نماید و امکان قرار گرفتن یارانه نظامی با فرد عادی در کنار هم امکان پذیر نمی باشد .

سوال مطرح میشود که ،چه زمانی پیشنهاد میدهید  ازدواجی ها یی  که برای جداسازی یارانه به پلیس +۱۰ مراجعه میکنند ،خانم به عنوان سرپرست یارانه قرار بگیرد  ؟ پاسخ : اولویت اول  در مبحث یارانه این است که مرد به عنوان نان آور خانواده سرپرست اصلی باشد ولی در مواردی که آقا به هر دلیلی در خانوار خود یارانه بگیر نمی باشد ولی خانم در خانوارخود  یارانه بکیر است باید زن به عنوان سرپرست و آقا به عنوان زیر مجموعه همسرش قرار بگیر تا بواسطه قرار گرفتن یه فرد غیر فعال زیر مجموعه  یک فرد فعال خودش نیز یارانه اش فعال شود ولی توجه داشته باشد هر زمان  که آقا به هر دلیلی بخواهد از زیر مجموعه خانم جدا کند بدون هیچ گونه محدودیت قانونی امکان پذیر است ولی جدا کردن یارانه زن از شوهر فقط با مدارک قضایی و ققانونی امکان پذیر است . لازم به ذکر است آقا برای اینکه همسرش سرپرست یارانه باشد حتما باید فرم  رضایت نامه اعلام سرپرستی خانمش را امضا نماید .

گاهی افراد به فرماندای مراجعه میکنند و اعلام کنند که فرزندشان یارانه بگیر نیست : در اینگونه موارد باید مد نظر داشته باشید گاهی یارانه فرزندان متولد شده زیر مجموعه پدر بزرگ یا مادر بزرگ ها نیر ممکن است رفتته باشد.

کارشناس مربوطه: مرضیه طهماسبی تلفن ارتباط با کارشناس مربوطه:۴۵۲۲۷۴۷۴ داخلی ۶۱

 

اطلاعیه مرتبط با موضوع یارانه

۱-در صورتی که سرپرست یا عضو  خانوار نیروهای مسلح می باشید از طریق ستاد کل نیروهای مسلح اقدام نمایید.

۲-اعتراض به دهک بندی در سایت hemayat.mcls.gov.ir

۳- برای ثبت نام یارانه ها به سایت my.gov.irمراجعه شود .

۴-افراد  بالای هجده سال هنگام ثبت نام میتوانند جدا ازدیگران ثبت نام نمایند .

زمان مناسب برای جدا سازی یارانه بیست و یکم تا پنجم ماه بعد می باشد.

۵- افراد مجرد بالای چهل سال برای جدا سازی یارانه خود از خانوار میتوانند با به همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی (اصل و کپی)به فرمانداری مراجعه نمایند و بدون هیچ محدودیتی نسبت به تفکیک یارانه خود اقدام نمایند  .

۶-فرزندان که زیر هجده سال می باشند اما یارانه بگیر نمی باشد و یا به هر دلیلی جامانده از یارانه به حساب می آیند تا زمانی که سایت ثبت نام برای افراد زیر هجده سال باز نشده  است (در آینده قرار است سایت برای ثبت نام افراد زیر هجده سال باز) در صورت تمایل میتوانند زیر مجموعه یک فرد بزرگسالی که در حال ثبت نام یارانه می باشد ثبت نام کند و بعد برای جدا سازی آن و رفتن به زیر مجموعه سرپرست اصلی خود از طریق فرمانداری  بدون هیچ گونه محدودیتی اقدام نمایند.

۷-افراد در صورت هرگونه مشکل و سوال به شماره۰۲۱-۶۳۶۹سازمان هدفمندی تماس حاصل نمایید .

۸-فرمانداری ها هیچ گونه مسیولیتی در قبال پایین آوردن دهک درآمدی یارانه افراد ندارند .کلیه دهک بندی ها از طریق  اطلاعات محرمانه خود شما که نزد سازمان هدفمندی می باشد انجام شده است و فرمانداری در خصوص بالا بردن و پایین آوردن آن هیچ دخل و تصرفی نداشته و ندارد .

لازم به ذکر است کلیه پرداختی های یارانه ایی شما بصورت محرمانه ،از سازمان هدفمندی (تهران ) انجام میشود.

 

اداره/ دستگاه اجرایی مربوطه:

 

فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

شرح اطلاعیه:۱- افراد برای اعتراض به  دهک درآمدی خود به هیچ عنوان به فرمانداری مراجعه نکنند ،بلکه باید در سایت hemayat.mcls.gov.ir

وارد شوند و یا با مراجعه به کافی نت به بالا بودن دهک خود اعتراض نمایند .

۲-برای ثبت نام یارانه همه افراد ۱-حذفی۲-انصرافی ۳- جا مانده از یارانه و کلیه کسانی که به هر دلیلی یارانه دریافت نمیکنند ،میتوانند با مراجعه به سایت my.gov.ir  یا کافی نت  برای ثبت نام جدید خود اقدام نمایند . لازم به ذکر است که افراد در هنگام ثبت نام دقت نمایند میتوانند افراد جدا از سرپرست قبلی خود ثبت نام نمایند و هیچ الزامی مبنی بر ثبت نام همه افراد خانوار با یکدیر وجود ندارد اما در صورتی که فرد با سرپرست قبلی خود ثبت نام کرد در آینده  برای جداسازی  یارانه فرد نیاز به رضایت سرپرست خانوار بعلاوه  مدارک و مسندات قانونی  و کسب  مجوز های لازم از مراجع  قضایی و قانونی می باشد.

۳- افراد برای تغییر شماره حساب یارانه ایی خود به موارد و نکات مهم زیر توجه داشته باشید

۱*-تغییر شماره حساب یارانه در بیشتر مواقع باعث قطع یارانه می شود

۲*-اگر تغییر شماره حساب ضروری است و حتما باید انجام بشود باید به آدرس سازمان هدفمندی بصورت حضوری مراجعه نمایید تهران-خیابان فلسطین شمالی –خیابان زرتشت-نبش کوچه دانشکیان –و جهت هرگونه پیگیری به شماره تماس ۴۳۸۵۷-۰۲۱تماس حاصل نمایید .

۳*افراد توجه داشته باشند تغییر شماره حساب باعث نمیشود که سازمان هدفمندی از میزان درآمد و تراکنش مالی  شما بی اطلاع باشد ،زیرا کلیه حسابهای فردی شما توسط این سازمان  از تمامی  بانکهای عامل اخذ و در دهک بندی شما تاثیر خواهد بود .

تاریخ درج اطلاعیه:۱۸/۰۸/۱۴۰۱