شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۴:۵۳:۲۵
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

شناسه خدمات

image_print
عنوان خدمت عنوان زیر خدمت کد خوشه خدمت
برگزاری انتخابات

(۱۰۰۶۲۱۵۷۰۰۰)

ثبت نام داوطلبین انتخابات و اعلام فهرست نامزدهای تایید شده ۱۰۰۶۲۱۵۷۱۰۰
اخذ رای و احراز هویت رای دهندگان ۱۰۰۶۲۱۵۷۱۰۱
اعلام نتایج انتخابات ۱۰۰۶۲۱۵۷۱۰۲
راهبری سازمانهای مردم نهاد (۱۰۰۱۲۱۵۸۰۰۰) تسهیل روند صدور پروانه فعالیت برای سازمان های مردم نهاد ۱۰۰۱۲۱۵۸۱۰۰
نظارت بر فعالیت های سازمانهای مردم نهاد ۱۰۰۱۲۱۵۸۱۰۱
رسیدگی به مسائل و مشکلات سازمانهای مردم نهاد ۱۰۰۱۲۱۵۸۱۰۲
خدمات حمایت از بانوان و خانواده (۱۹۰۴۲۱۵۹۰۰۰) رسیدگی و حل مسائل و مشکلات زنان آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر ۱۹۰۴۲۱۵۹۱۰۰
حمایت و سازمان دهی کانون های فرهنگی و اجتماعی بانوان ۱۷۰۶۲۱۵۹۱۰۱
برگزاری کارگاه های آموزشی در جهت ارتقای توان افزایی زنان و خانواده ۱۹۰۴۲۱۵۹۱۰۲
راهبری طرح های فنی و عمرانی (۱۳۰۴۲۱۶۱۰۰۰) نظارت بر اجرای طرح های عمرانی ۱۳۰۴۲۱۶۱۱۰۱
راهبری اجرای طرح‌های مقاوم‌سازی ساختمان و شریان‌های حیاتی ۱۳۰۴۲۱۶۱۱۰۲
تصویب طرح‌های جداسازی آب شرب از آب فضای سبز شهری ۱۵۰۳۲۱۶۱۱۰۳
ابلاغ مصوبات کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها ۱۵۰۲۲۱۶۱۱۰۴
مدیریت شهرداری ها و شوراها (۱۰۰۱۲۱۶۲۰۰۰) تایید بودجه شهرداری‌ها ۱۰۰۳۲۱۶۲۱۰۵
تایید عوارض محلی مصوب شوراهای شهر ۱۵۰۲۲۱۶۲۱۰۱
مدیریت دهیاری ها و شورا ها (۱۰۰۱۲۱۶۳۰۰۰) تامین و تجهیز ماشین آلات دهیاری‌ها ۱۰۰۳۲۱۶۳۱۰۱
شناسایی روستاهای مستعد تاسیس دهیاری ۱۰۰۱۲۱۶۳۱۰۲
راهبری و نظارت بر مدیریت پسماند روستایی ۱۴۰۱۲۱۶۳۱۰۳
اجرای طرح های هادی و عمرانی در روستاها ۱۳۰۴۲۱۶۳۱۰۴
تصویب طرح‌ها و انتخاب سرمایه گذاران در پروژه‌های روستایی ۱۳۰۱۲۱۶۳۱۰۶
خدمات امور مدیریت بحران (۱۰۰۱۲۱۶۴۰۰۰) نظارت بر پایگاه‌های مدیریت بحران ۱۰۰۱۲۱۶۴۱۰۰
صدور اطلاعیه‌ها و هشدارهای سریع در بحران و حوادث غیرمترقبه در سطح شهرستان‌ ۱۰۰۱۲۱۶۴۱۰۱
هماهنگی با دستگاه های اجرایی استان هنگام وقوع بحران ۱۰۰۱۲۱۶۴۱۰۲
ارائه گزارش مخاطرات و خسارات ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه در سطح شهرستان‌ ۱۰۰۱۲۱۶۴۱۰۳
حمایت از سرمایه‌گذاری (۱۳۰۱۲۱۶۵۰۰۰)‌ رسیدگی و رفع مسائل و مشکلات اتحادیه های صنفی در سطح شهرستان‌ ۱۳۰۹۲۱۶۵۱۰۰
رسیدگی و رفع مسائل و مشکلات سرمایه‌گذاران در سطح شهرستان‌ ۱۳۰۱۲۱۶۵۱۰۲
تسهیل و رفع موانع تولید و اشتغال در شهرستان‌ ۱۳۰۱۲۱۶۵۱۰۳
معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سطح شهرستان‌ ۱۳۰۱۲۱۶۵۱۰۴
رسیدگی به تخلفات شهرداری ها، دهیاری ها و شوراهای سطح استان (۱۰۰۱۲۱۶۷۰۰۰) رسیدگی به تخلفات دهیاران ۱۰۰۱۲۱۶۷۱۰۰
رسیدگی به تخلفات شوراهای روستای روستا ۱۰۰۱۲۱۶۷۱۰۱
رسیدگی به تخلفات شوراهای بخش ۱۰۰۱۲۱۶۷۱۰۲
بازرسی و ارزیابی عملکرد نهادها و مدیران سطح استان‌ها (۱۰۰۱۲۱۶۸۰۰۰) ارزیابی عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی ۱۰۰۳۲۱۶۸۱۰۰
نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانهای مردم نهاد ۱۰۰۱۲۱۶۸۱۰۱
ارزیابی عملکرد شورای شهر و روستا ۱۰۰۱۲۱۶۸۱۰۴
ارزیابی عملکرد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ۱۰۰۱۲۱۶۸۱۰۵
پاسخگویی و رسیدگی به شکایات (۱۰۰۱۱۲۶۹۰۰۰) پاسخگویی به شکایات فرق، اقوام و مذاهب ۱۷۰۴۲۱۶۹۱۰۰
رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات مردمی از دستگاه های اجرایی ۱۰۰۱۲۱۶۹۱۰۱
رسیدگی به اختلافات بین دستگاههای اجرایی ۱۰۰۱۲۱۶۹۱۰۲
رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات مردمی از شهرداری های ۱۰۰۱۲۱۶۹۱۰۳
ارائه خدمات آموزشی

(۱۸۰۵۲۱۷۲۰۰۰)

آموزش دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستا ۱۸۰۵۲۱۷۲۱۰۱
آموزش مدیریت بحران ویژه تشکل‌های مردمی، نهادهای غیر دولتی و نیرو های بسیج و داوطلب مردمی ۱۸۰۵۲۱۷۲۱۰۲