یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱
۰۰:۴۲:۰۳
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

خدمات فرمانداری

معاونت برنامه ریزی و امور عمرانی
                 – تسهیلات

                          مشاغل خانگی و پشتیبانی

                        – طرح های مشارکت مردمی

                        – طرح ها و صنایع واقع در روستا

                        – مشکلات واحدهای تولیدی

                        – مشکلات شهرک ها و نواحی صنعتی    

                – امور یارانه ها

                          تفکیک و جداسازی یارانه خانوار بد سرپرست

                        – تغییر سرپرست

                        – پیگیری یارانه افراد از قلم افتاده در فاز دوم هدفمندی یارانه ها

                – امور ایثارگران

                        – امور ایثارگران

معاونت سیاسی و اجتماعی

                – سازمان های مردم نهاد     

                        – سازمان های مردم نهاد