یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰
۱۲:۱۲:۰۴
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

حوزه فرماندار