یکشنبه ۳ مهر ۱۴۰۱
۰۱:۳۳:۵۷
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

حوزه بخشداری مرکزی

حمیدرضا نجفی

بخشدار مرکزی شهرستان شاهین شهر و میمه