شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۳:۳۱:۱۲
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

بخشدار میمه

image_print

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

احمد حیدریان

بخشدار  بخش میمه

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 وظایف واختیارات بخشدار:

  • اجرای سیاست عمومی دولت و حفظ نظم و استقرار امنیت .
  • نظارت و مراقبت در تهیه و تنظیم و اجرای برنامه ها و طرحهای عمومی و عمرانی از طریق هماهنگ ساختن فعالیت های ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی .
  • نظارت عالیه بر تمام دستگاه های درون بخشی به عنوان نماینده عالی دولت وگرفتن گزارشات لازم از انها .
  • برگزارکننده انتخابات مجلس و سایر انتخابات مربوط طبق قوانین و مقررات و هماهنگی با دستگاه های نظارتی به انتخابات ( شورای نگهبان، هیات نظارت).
  • فراهم ساختن موجبات تأمین حوائج عمومی مردم از طریق جلب همکاری مؤسسات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی .
  • مدیریت بحران بخش و اقدام در رفع، حوائج ضروری اهالی و صدور دستور در حفظ انتظامات و جلوگیری از پیش آمدهای نامطلوب در موقع بروزحوادث و سوانح و اتفاقات ناگهانی و کمک به آسیب دیدگان .
  • نظارت در امور جمعیت ها و احزاب وایجاد زمینه حضور ومشارکت مردم در فعالیت های اجتماعی و مردم نهاد.
  • نظارت براجرای مراسم رسمی در اعیاد ملی و مذهبی و سایر تشریفات معموله .
  • انجام وظایف مربوط به امور شهرداری ها طبق مقررات قانون اصلاح شهرداری ها.

الف – امور سیاسی و انتظامی بخش :

اجرای سیاست های عمومی دولت و استقرار امنیت در سطح بخش .

شناسایی اوضاع اجتماعی و سیاسی و ریشه یابی عوامل احتمالی نا امنی ها در بخش .

شرکت در جلسه شورای تامین و ارائه پیشنهادات لازم در صورت دعوت فرماندار .

ب – امور نظارت و بازرسی.

اعمال نظارت بر مسائل سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی بخش .

سرکشی به روستاها و بررسی مشکلات و ایجاد هماهنگی در جهت رفع آن با همکاری شوراهای اسلامی .

تشویق و ترغیب مردم  به انجام مشارکت عمومی در جهت سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران در تمامی ابعاد .

نظارت عالیه بر توزیع ارزاق عمومی در سطح بخش .

ج – امور اقتصادی و فرهنگی بخش :

پیگیری جذب اعتبارات تخصیصی برای طرح های عمرانی ، فرهنگی و اقتصادی بخش .

تشویق مردم در خصوص اجرای طرح های عمرانی ، فرهنگی و اجتماعی در سطح بخش .

بازدید از پروژه های عمرانی سطح بخش و ارسال گزارش ماهانه به فرمانداری .

اقدام در جهت حل معضلات مربوط به امور اقتصادی در سطح بخش .

د – امور اجتماعی :

رسیدگی به امور ایثارگران ، خانواده معظم شهداء و آزادگان و سرکشی از خانواده های مستمند و محروم بخش .

تشکیل جلسات عمومی در روستاها و استماع نقطه نظرات اهالی .

پیگیری و حل مسائل و مشکلات مردم در سطح بخش .

دست یابی به اطلاعات کامل از مسائل فرهنگی اهالی بخش .

برقراری ارتباط نزدیک با مسئولین بخش .

تنظیم گزارش ماهانه از اوضاع عمومی بخش .

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی ، مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی روستا و بخش .

بررسی نیازها و مشکلات روستائیان .

انجام و پیگیری سایر امور محوله از جانب مافوق .