چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۹:۴۹:۴۳
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

ارتباط با فرمانداری

image_print

دریافت تلفن دفاتر فرمانداری

 

 

 

تلفن های داخلی فرمانداری و بخشدار مرکزی شهرستان شاهین شهر ومیمه 

 با شماره ۰۳۱۴۵۲۲۷۴۷۴ تماس و داخلی مورد نظر را وارد نمایید

ردیف                          عنوان            شماره داخلی
۱ مسوول دفتر فرماندار                     ۲۲
۲ مسوول دفتر معاون سیاسی اجتماعی                    ۳۳
۳ مسوول دفتر معاون برنامه ریزی و امور عمرانی                     ۱۱
۴ مسئول دفتر بخشدار مرکزی                    ۴۴
۵ مسوول حراست                    ۳۶
۶ کارشناس مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات                  ۵۰-۵۱   
۷ مسوول اداری مالی و عامل ذیحساب                    ۲۳
۸ روابط عمومی                    ۵۵
۹ دبیرخانه                    ۵۶
۱۰ رئیس اداره سیاسی امنیتی و اجتماعی                     ۱۴
۱۱ کارشناس مسئول امور اجتماعی و فرهنگی                     ۱۵
۱۲ کارشناس برنامه ریزی-آمار و اطلاعات                     ۲۹
۱۳ کارشناس مسئول برنامه ریزی-هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی                     ۲۸
۱۴ کارشناس مسئول آرد و نان                     ۲۶
۱۵ کار شناس مسئول امور یارانه ها                      ۶۱
۱۶ کارشناس مسئول امور اتباع                     ۳۵
۱۷ کارشناس امور بانوان                     ۳۷
۱۸ کارشناس مسئول دفتر فنی و مدیریت بحران                     ۵۲
۱۹ مدیر شرکت تعاونی و دهیاری ها                     ۴۸
۲۰ کارشناس کمیسیون ماده ۹۹(بخشداری مرکزی)                     ۴۶
۲۱ امور مالی دهیاری ها                     ۳۴
۲۲ تلفنخانه                     ۱۱۱